bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 5

Neboť za to mám, že jsem nic menší nebyl velikých apoštolů.