bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 7

Zdali jsem zhřešil, ponižuje se, abyste vy povýšeni byli, a že jsem darmo evangelium Boží kázal vám?