bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 8

Jiné jsem církve loupil, bera od nich plat k službě vaší. A byv u vás, jsa potřeben, neobtěžoval jsem žádného.