bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 3