bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 1

Pravímť pak, že pokudž dědic maličký jest, nic není rozdílný od služebníka, jsa pánem všeho,