bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 11

Bojím se za vás, abych snad nadarmo nepracoval mezi vámi.