bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 12

Buďte jako já, neb i já jsem jako vy, bratří, prosím vás. Nic jste mi neublížili.