bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 13

Neb víte, že s mdlobou těla kázal jsem vám evangelium ponejprve.