bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 14

A pokušení mé, přišlé na tělo mé, nebylo u vás málo váženo, aniž jste pohrdli, ale jako anděla Božího přijali jste mne, jako Krista Ježíše.