bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 15

Jaké tehdy bylo blahoslavenství vaše? Svědectvíť vám zajisté dávám, že, kdyby to možné bylo, oči vaše vyloupíce, byli byste mi dali.