bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 16

Což tedy učiněn jsem vaším nepřítelem, pravdu vám pravě?