bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 17

Milujíť vás někteří nedobře, nýbrž odstrčiti vás chtějí, abyste vy je milovali.