bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 18

Slušnéť jest pak horlivě milovati v dobrém vždycky, a ne jen toliko tehdáž, když jsem přítomen vám.