bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 19

Synáčkové moji, (kteréž opět rodím, až by Kristus zformován byl v vás),