bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 2

Ale pod ochráncemi a správcemi jest až do času uloženého od otce.