bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 20

Chtěl bych pak přítomen vám býti nyní a proměniti hlas svůj; nebo v pochybnosti jsem o vás.