bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 21

Povězte mi, kteříž pod Zákonem chcete býti, nepozorujete-liž Zákona?