bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 22

Nebo psáno jest: Že Abraham měl dva syny, jednoho z služebnice, a druhého z svobodné.