bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 23

Ale ten z služebnice podle těla se narodil, tento pak z svobodné podle zaslíbení.