bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 24

Kteréžto věci u figuře se staly. Nebo toť jsou ti dva Zákonové, jeden s hory Sinai, k manství zplozující, a tenť jest jako Agar.