bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 25

Agar zajisté jest hora Sinai v Arabii. Dobřeť se pak k ní trefuje nynější Jeruzalém, nebo v službu podroben jest s syny svými.