bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 26

Ale ten svrchní Jeruzalém svobodný jest, kterýž jest matka všech nás.