bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 28

Myť jsme tedy, ó bratří, tak jako Izák, synové zaslíbení.