bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 3

Tak i my, když jsme byli maličcí, pod živly světa byli jsme v službu podrobeni.