bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 30

Než co praví Písmo? Vyvrz služebnici i syna jejího; nebo nebudeť dědicem syn služebnice s synem svobodné.