bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 31

A tak, bratří, nejsmeť synové služebnice, ale svobodné.