bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 4

Ale když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého učiněného z ženy, učiněného pod Zákonem,