bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 5

Aby ty, kteříž pod Zákonem byli, vykoupil, abychom právo synů přijali.