bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 6

A že jste synové, protož poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, totiž Otče.