bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 7

A tak již nejsi slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic Boží skrze Krista.