bible
bible

Epištola S. Pavla k Galatským kapitola 4 verš 8

Ale tehdáž, neměvše známosti Boha, sloužili jste těm, kteříž z přirození nejsou bohové.