bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 11

(Hospodin Bůh otců vašich rozmnožiž vás nad to, jakž jste nyní, tisíckrát více, a požehnej vám, jakož jest mluvil vám.)