bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 20

I řekl jsem vám: Přišli jste až k hoře Amorejské, kterouž Hospodin Bůh náš dává nám.