bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 23

Kterážto řeč líbila se mně, a vzal jsem z vás dvanácte mužů, jednoho muže z každého pokolení.