bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 26

A však jste nechtěli jíti, ale odpírali jste řeči Hospodina Boha svého.