bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 29

I řekl jsem vám: Nebojte se, ani se strachujte jich.