bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 30

Hospodin Bůh váš, kterýž jde před vámi, onť bojovati bude za vás rovně tak, jakž učinil s vámi v Egyptě, před očima vašima.