bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 36

Kromě Kálefa, syna Jefonova; tenť ji uzří, a jemu dám zemi, po níž chodil, i synům jeho, proto že cele následoval Hospodina.