bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 38

Jozue, syn Nun, kterýž stojí před tebou, onť vejde tam, jeho posilň, nebo on rozdělí ji losem Izraelovi.