bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 4

Kdyžto již byl zabil Seona, krále Amorejského, kterýž bydlil v Ezebon, a Oga, krále Bázan, kterýž bydlil v Astarot, zabil v Edrei.