bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 43

A když jsem vám to mluvil, neuposlechli jste, nýbrž odporni jste byli řeči Hospodinově, a všetečně vstoupili jste na horu.