bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 44

Tedy vytáhl Amorejský, kterýž bydlil na té hoře, proti vám, a honili vás, jako činívají včely, a potřeli vás na hoře Seir až do Horma.