bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 45

A navrátivše se, plakali jste před Hospodinem, ale neuslyšel Hospodin hlasu vašeho, a uší svých nenaklonil k vám.