bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 5

Před Jordánem, v zemi Moábské, počal Mojžíš vysvětlovati zákona tohoto, řka: