bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 1 verš 6

Hospodin Bůh náš mluvil k nám na Orébě, řka: Dosti jste již na hoře této bydlili.