bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 1

Každého léta sedmého odpouštěti budeš.