bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 11

Nebo nebudete bez chudých v zemi vaší; protož přikazuji tobě, řka: Abys ochotně otvíral ruku svou bratru svému, chudému svému a nuznému svému v zemi své.