bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 12

Jestliže by prodán byl tobě bratr tvůj Žid aneb Židovka, a sloužil by tobě za šest let, sedmého léta propustíš jej od sebe svobodného.