bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 14

Štědře darovati jej budeš dary z dobytka svého, z stodoly a z vinice své; v čemž požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj, z toho dáš jemu.