bible
bible

Pátá Kniha Mojžíšova kapitola 15 verš 15

A pamatuj, že jsi služebníkem byl v zemi Egyptské, a že tě vykoupil Hospodin Bůh tvůj, protož já to dnes tobě přikazuji.